سنگ ساختمانی | سنگ ساختمان 

درباره ما

سنگ خوش طینت به مدت بیست سال در امر تولید، فراوری و تامین نیازهای سنگی پروژه‌های ساختمانی کشور در حال فعالیت می‌باشد.
همکاری  مجموعه ای از مهندسی عمران، صنایع، معدن و متخصصین کنترل پروژه و کنترل کیفیت و همچنین معدن داران داخلی ما را در پایداری بر اهداف و ارزش‌های یاری رسانده است.
ارائه طرح با توجه به نیاز پروژه‌ها جهت تهیه، تامین و توزیع در زمان‌های توافقی و مشخص، مسئولیت ما بوده است و حضور متخصصین کنترل پروزه و کنترل کیفیت در مبدأ تامین مواد اولیه و در مقصد جهت ارائه محصولات ضروری است. لذا این مجموعه آمادگی خود را در قدم نخست به عنوان مشاور و در قدم بعدی به عنوان تامین کننده نیازهای شما اعلام می‌دارد.
ارائه طرح زمان بندی قبل از شروع عملیات اجرای به دلیل وسعت پروژه‌ها جهت تامین مصالح مورد نیاز با شناسایی منابع اولیه خصوصاً معادن برای اطمینان از میزان ذخایر معادن داخلی و کیفیت مواد استخراج شده ضروری است. لذا باتوجه به پیش بینی زمان اولیه جهت انتخاب متریال و تایید نهای، حداقل زمان اولیه مورد نیاز پروژه‌ها ضروری بوده و پس از شروع اولین ارسال محصولات با توجه به تولیدات و دپوی قبلی نیاز ماهیانه پروژه نیز باید بررسی گردد.
سرعت در تامین مواد مورد نیاز و ارائه محصولات، کنترل کیفیت در مبدا و مقصد در جهت حفظ منافع کارفرما، ارائه محصولات اصلی مطابق با استانداردهای داخلی، بررسی ذخایر معادن در جهت تامین و تکمیل پروژه‌های مورد نظر بخشی از اهداف و ارزش‌های این مجموعه می‌باشد.
مجموعه سنگ خوش طینت با ارائه طرح مدیریتی ویژه از مبدأ تا مقصد که مشتمل بر تهیه و تامین مواد اولیه، تولید و فراوری، دپو و بسته بندی تولیدات تا قبل از شروع پروژه، ارائه طرح دقیق زمان بندی از مبدأ تا مقصد را بعد از توافق همکاری فی ما بین از مسئولیت‌های خود در چهت پیشروی پروژه‌ها خواهد دانست

طراحی سایت و سئو توسط طراحی سایت